Nieuws & resultaten
Onderzoek parkeren in Enschede
In september 2016 is er een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het parkeergedrag van bezoekers van de Enschedese binnenstad.
Onderzoek Welzijn in Enschede
In juli is een peiling gehouden over welzijnsvoorzieningen in Enschede.
Onderzoek Asiel en Integratie
In april 2016 is een opiniërende peiling gehouden over asiel en integratie
Onderzoek Communicatievisie
In november 2015 is een peiling gehouden over de communicatie van de gemeente Enschede.
Leefbaarheid en veiligheid
Inwoners van Enschede beoordelen de leefbaarheid in de eigen buurt gemiddeld met een rapportcijfer van 7,5.
Fietsonderzoek 2015
In september 2015 is een peiling gehouden over fietsen in Enschede. Van de 4.418 leden van het EnschedePanel hebben er 1.844 de vragenlijst ingevuld, een respons van 42 procent.
Waar staat je gemeente
In mei 2015 is een peiling gehouden over ‘Waar staat je gemeente’.
Geen criminaliteit belangrijkste voor lokale kwaliteit
In maart 2015 is een peiling gehouden over de kwaliteit van uw leefomgeving.
Wachttijden fietsers acceptabel
In oktober 2014 is er een peiling gehouden over verkeerslichten en fietsen. De fiets is het meest gebruikte vervoersmiddel in Enschede.
Zes op de tien 45-plussers bezig met het thema zelfredzaamheid
Eind december 2014 is onder panelleden van 45 jaar en ouder een peiling gehouden over zelfredzaamheid en een nieuw initiatief op dit terrein van gemeente Enschede, Saxion Hogescholen en Livio.
Bekendheid Rechtswinkel kan groter
Eind april/begin mei was er een peiling over de bekendheid van de Rechtswinkel Enschede.
Drie kwart scheidt bijna al het plastic afval
Eind april/begin mei was er een peiling over het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal en andere afvalvragen.
Uitkomsten twee peilingen
Van twee peilingen met het EnschedePanel zijn de uitkomsten nu bekend. Het gaat om de peiling over TV Enschede FM en de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Uitkomsten drie peilingen
Van drie peilingen met het EnschedePanel zijn de uitkomsten nu bekend. Het gaat om de jaarlijkse Stadspeiling, het binnenstadbezoek en de mening over de eigen buurt.
Veel gebruik en waardering gratis OV 70+ pas
Voor dit onderzoek zijn alleen panelleden van 70 jaar en ouder uitgenodigd, aangevuld met een selectie van 70-plussers die geen lid zijn van het EnschedePanel
Zondagopenstelling winkels en supermarkten
In 2013 gaat driekwart van de panelleden wel eens op zondag naar de supermarkt.
Buurtenquêtes najaar 2013
Dit najaar waren maar liefst acht wijken aan de beurt voor de schriftelijke & online buurtenquête
EnschedePanel in gesprek
Op 11 september 2013 gingen ruim dertig leden van het EnschedePanel met elkaar in gesprek
Werk in uitvoering
TV Enschede FM heeft een filpmje gemaakt over het EnschedePanel. Klik hier om te bekijken.
Meerderheid geen bezwaar tegen dimmen openbare verlichting 's nachts
In juni van dit jaar is er een peiling uitgevoerd over de openbare verlichting. Hoe tevreden zijn panelleden over de verlichting in hun straat?
Bijna kwart van de panelleden verleent mantelzorg
Begin maart 2013 is een peiling gehouden over mantelzorg.
Meerderheid van het panel vindt dat de gemeente het goed doet
In februari 2013 is onder de helft van de panelleden een brede peiling gehouden over hoe de gemeente het doet.
Een op de zes panelleden is van plan zonnepanelen te plaatsen
Eind maart was er een peiling over energiebesparing en –opwekking in en om huis.
Vier op de tien scheidt bijna al het plastic afval
Begin mei was er een peiling over het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal en andere afvalvragen.
Nieuwe wijkschouwen
Dit voorjaar waren de wijken Hogeland Noord, Voortman, Amelink, Ankrot en Boswinkel/de Braker aan de beurt voor een schriftelijke & online wijkschouw.
Informatie gewenst over wegonderhoud
Eind 2012 was er een peiling over het beheer van de openbare ruimte.
Tweederde van het panel doet vrijwilligerswerk
Begin 2013 heeft het EnschedePanel vragen beantwoord over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Nieuwe wijkschouwen

Dit najaar zijn wijkschouwen gehouden in Stadsveld-Zuid, Helmerhoek-Noord, Stokhorst en Mekkelholt.
Resultaten peiling ov
Om een beter beeld te krijgen van het gebruik van het openbaar vervoer en de motieven om dat wel of niet te doen, heeft gemeente Enschede eind 2012 een peiling onder het EnschedePanel laten uitvoeren.
Gezondheidsklachten door eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli kon u op eikenbomen groepen met behaarde rupsen aantreffen.
Enschede053.Hyves
De gemeente Enschede beheert een zogenaamde branded Hyves op social media netwerk Hyves
Nieuwe portal online
In oktober 2012 is de nieuwe portal voor het EnschedePanel online gegaan. De nieuwe portal heeft een aantrekkelijker vormgeving en biedt meer interactieve mogelijkheden aan de panelleden.
Resultaten vier peilingen bekend
Van vier peilingen onder het EnschedePanel zijn de resultaten nu bekend. Het gaat om de peilingen over discriminatie, plasticinzameling, reisgedrag en parkeren in Enschede.
Digitale wijkschouwen met EnschedePanel
De gemeente Enschede maakt in de periode 2012-2015 voor alle Enschedese wijken een wijkbeheersplan. Als input daarvoor worden wijkschouwen met bewoners gehouden.
In de praktijk: Peiling levenswaarden
In maart heeft u een peiling in kunnen vullen over levenswaarden.
In de praktijk: Peiling koopstroomonderzoek
De positie van Enschede in de regio wordt duidelijk, evenals de positie van onze eigen winkelcentra.
In de praktijk: Peiling afvalinzameling
Wij zijn verantwoordelijk voor de regels rondom inzameling huishoudelijk afval.
Samen bouwen aan Enschede
De inbreng en inzet van u is een van de speerpunten binnen het coalitieakkoord.
Resultaten uitgelicht
In de periode van november tot juni zijn er vier peilingen gehouden. Hier de resultaten in het kort.
 
Alle resultaten
Hier lees je meer over de onderzoeken die we we hebben uitgevoerd en welke onderzoeken er aan komen. Van elk onderzoek dat we uitvoeren, maken we een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Dit prestenteren we in de vorm van een korte factsheet. Hierin lees je wat de resultaten uit de peiling waren en wat hiermee in de praktijk gebeurt.

Om de resultaten en factsheets te lezen heb je Acrobat Reader nodig. Als je dit nog niet hebt, of als het niet lukt om de documenten te openen, kun je Acrobat Reader hier gratis downloaden.

2017
Resultaten peiling ‘Woonwensen en bouwkavels’: rapport06-2017
Resultaten peiling ‘Parkeren in Enschede’: factsheet01-2017
Resultaten peiling ‘Parkeren in Enschede’: rapport01-2017
 

2016
Resultaten welzijn in Enschede: rapport11-2016
Resultaten welzijn in Enschede: factsheet 10-2016
Resultaten Onderzoek Asiel en Integratie: rapport05-2016
Resultaten schriftelijke Communicatie 2015: factsheet 02-2016
Resultaten stadspeiling 2015: factsheet02-2016
Resultaten communicatievisie 2015: rapport 01-2016
Resultaten veiligheid 2015: rapport 01-2016
 

2015
Resultaten Fietspeiling 2015: rapport 12-2015
Resultaten Fietspeiling 2015: factsheet12-2015
Resultaten peiling Twee stedenabonnement: rapport 10-2015
Resultaten peiling Twee stedenabonnement: factsheet10-2015
Resultaten Waar staat je gemeente: rapport 07-2015
Resultaten peiling Kwaliteit leefomgeving: factsheet05-2015
Resultaten peiling Kwaliteit leefomgeving: rapport 05-2015
Resultaten peiling verkeerslichten en fietsen: factsheet04-2015
Resultaten peiling verkeerslichten en fietsen: rapport04-2015
Resultaten buurtenquête Stroinkslanden Zuid04-2015
Resultaten buurtenquête Pathmos04-2015
Resultaten buurtenquête Horstlanden-Veldkamp04-2015
Resultaten buurtenquête Glanerbrug-Zuid04-2015
Resultaten peiling duurzaamheid: factsheet02-2015
Resultaten peiling zelfredzaamheid: factsheet01-2015
Resultaten bekendheid Rechtswinkel Enschede: factsheet01-2015
 
2014
Resultaten stadspeiling eind 2014: factsheet12-2014
Resultaten peiling inzameling plastic verpakkingsmateriaal: factsheet07-2014
Resultaten peiling Evenementen in Enschede: factsheet05-2014
Resultaten buurtenquête De Laares04-2014
Resultaten buurtenquête De Posten Het Oosterveld04-2014
Resultaten buurtenquête Eilermarke Beekveld Oikos04-2014
Resultaten buurtenquête Wooldrik Leuriks-Oost04-2014
Resultaten buurtenquête Zwering 04-2014
Resultaten buurtenquête Cascade WoWaLo 04-2014
Resultaten peiling verkeerslichten: factsheet03-2014
Resultaten peiling bezuinigen op de openbare ruimte: factsheet03-2014
Resultaten peiling bezuinigen op de openbare ruimte: rapport03-2014
Resultaten peiling gemeenteraadsverkiezingen 2014: rapportage03-2014
Resultaten peiling gemeenteraadsverkiezingen 2014: factsheet03-2014
Resultaten peiling TV Enschede FM: factsheet03-2014
Resultaten peiling ontwikkeling binnenstadsbezoek: factsheet02-2014
Resultaten stadspeiling 2014: factsheet02-2014
Resultaten peiling bewoners over eigen buurt: factsheet02-2014
 

2013
Resultaten peiling evaluatie OV70+ pas: factsheet12-2013
Resultaten peiling evaluatie OV70+ pas: rapport12-2013
Resultaten peiling zondagopenstelling winkels: factsheet12-2013
Resultaten wijkschouw Binnenstad12-2013
Resultaten wijkschouw Eekmaat West12-2013
Resultaten wijkschouw Getfert-Perik12-2013
Resultaten wijkschouw Ribbelt Schreurserve12-2013
Resultaten wijkschouw Stevenfenne12-2013
Resultaten wijkschouw Stroinkslanden Noord-Oost12-2013
Resultaten wijkschouw Stroinkslanden Noord-West12-2013
Resultaten wijkschouw Walhof, Roessingh, ‘t Sander12-2013
Het EnschedePanel in gesprek11-2013
Resultaten peiling openbare verlichting: nieuwsbrief10-2013
Resultaten peiling openbare verlichting: factsheet10-2013
Resultaten peiling mantelzorg: factsheet10-2013
Resultaten peiling Waar staat Enschede: factsheet10-2013
Resultaten peiling duurzaamheid & energiebesparing: nieuwsbrief07-2013
Resultaten peiling duurzaamheid & energiebesparing: factsheet07-2013
Resultaten peiling scheiden van plastic verpakkingsmateriaal: nieuwsbrief06-2013
Resultaten peiling scheiden van plastic verpakkingsmateriaal: factsheet06-2013
Resultaten wijkschouw Boswinkel/ de Braker06-2013
Resultaten wijkschouw Hogeland Noord06-2013
Resultaten wijkschouw Voortman, Amelink, Ankrot06-2013
Resultaten peiling programmabegroting en de website Koers053: factsheet05-2013
Resultaten peiling evenementen in Enschede en TwentseWelle: factsheet05-2013
Resultaten indicatorenpeiling 2013: factsheet03-2013
Resultaten peiling EnschedePanel over openbare ruimte: factsheet03-2013
Resultaten peiling EnschedePanel over openbare ruimte: rapport03-2013
Resultaten wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst03-2013
Resultaten wijkschouw Helmerhoek-Noord03-2013
Resultaten wijkschouw Mekkelholt03-2013
Resultaten wijkschouw Stadsveld Zuid03-2013
Resultaten peiling EnschedePanel over openbaar vervoer: factsheet01-2013
Resultaten peiling EnschedePanel over openbaar vervoer: rapport01-2013
 

2012
Resultaten peiling eikenprocessierups: factsheet12-2012
Resultaten peiling Hyves: factsheet12-2012
Resultaten peiling discriminatie: factsheet10-2012
Resultaten peiling reisgedrag: factsheet10-2012
Resultaten peiling plasticinzameling Deppenbroek: factsheet10-2012
Resultaten peiling parkeren in Enschede: rapport10-2012
Resultaten peiling parkeren in Enschede: factsheet10-2012
Resultaten peiling sociale media: factsheet08-2012
Resultaten peiling volkstuinen: factsheet05-2012
Resultaten wijkschouw Bothoven deel C05-2012
Resultaten wijkschouw Bothoven deel D05-2012
Resultaten wijkschouw Diekman Hogeland Zuid05-2012
Resultaten indicatorenpeiling 2012: factsheet04-2012
Resultaten peiling toekomst stadhuis: factsheet03-2012
Resultaten peiling toekomst stadhuis: rapport03-2012
Resultaten begrotingspeiling gemeenteraad: factsheet03-2012
Resultaten wijkschouw Transburg02-2012
Resultaten wijkschouw Tattersall02-2012
Resultaten wijkschouw Ruwenbos02-2012
Resultaten wijkschouw Helmerhoek Zuid02-2012
Resultaten wijkschouw Bolhaar/Park de Kotten02-2012
Resultaten peiling afvalscheiding: rapport02-2012
Resultaten peiling afvalscheiding: factsheet02-2012
Resultaten peiling digitale dienstverlening: factsheet02-2012
Resultaten peiling NL-Alert: factsheet02-2012
Resultaten peiling cultuurpodia: rapport01-2012
Resultaten peiling cultuurpodia: factsheet01-2012
 

2011
Resultaten peiling aankomst Sinterklaas: factsheet12-2011
Resultaten peiling fietsvisie: factsheet12-2011
Resultaten peiling fietsvisie: rapport12-2011
Resultaten flitspeiling gemeenteraad: nieuwsbrief10-2011
Resultaten flitspeiling gemeenteraad: toelichtingen bij de stellingen10-2011
Resultaten peiling jeugdoverlast: factsheet10-2011
Resultaten peiling imago twaalf Enschedese buurten: factsheet06-2011
Resultaten wijkschouw Hanenberglanden05-2011
Resultaten wijkschouw Deppenbroek05-2011
Resultaten wijkschouw Bruggert 05-2011
Resultaten wijkschouw Bentveld 05-2011
Resultaten wijkschouw Lasonder Zeggelt Boddenkamp05-2011
Peiling ontsluiting Eschmarke en Glanerbrug: factsheet05-2011
Peiling ontsluiting Eschmarke en Glanerbrug: rapport05-2011
Peiling zondagopenstelling Enschedese supermarkten: factsheet05-2011
Peiling Waar staat Enschede: factsheet04-2011
Peiling begrotingskrant: factsheet03-2011
Peiling begrotingskrant: nieuwsbrief03-2011
Peiling mantelzorg: nieuwsbrief03-2011
EnschedeTestPanel peiling brieven: factsheet03-2011
 
2010
Peiling programmabegroting 201008-2010
Peiling communicatie & betrokkenheid: factsheet08-2010
Peiling communicatie & betrokkenheid: uitgebreid rapport08-2010
Peiling bedrijvigheid, bodemverontreiniging en geluidsoverlast: resultaten05-2010
Peiling afvalinzameling: resultaten04-2010
Peiling duurzaamheid: resultaten04-2010
Peiling levensstijl: resultaten03-2010
 
2009
EnschedePanel: nieuwsbrief11-2009
Peiling zondagmarkt Enschede: resultaten10-2009
Peiling EnschedePanel Nieuwe Stijl: resultaten09-2009
15 stellingen over Enschede07-2009
 
Het EnschedePanel bestaat al een aantal jaren in een andere vorm. Als je geïnteresseerd bent in de resultaten van voorgaande jaren, klik dan hier.
 
 
 
Gemeente Enschede tweets