AlmeloPanel
 
Vragen?
 
Hieronder staan veelgestelde vragen over het AlmeloPanel. Mocht u een vraag hebben over het AlmeloPanel, dan kunt u kijken of het antwoord op uw vraag daar al tussen staat.

Algemene vragen
Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
Waarom wordt er naar mijn naam, e-mailadres en andere gegevens gevraagd?
Ben ik verplicht aan alle metingen mee te doen?
Ik krijg een herinnering terwijl ik al heb meegedaan.
Mijn e-mailadres is veranderd, wat moet ik doen?
Hoe vaak word ik uitgenodigd?
Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?
Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?
Krijg ik doordat ik me bij het AlmeloPanel inschrijf allemaal ongevraagde mailtjes met reclameboodschappen?
Wie kunnen meedoen aan het AlmeloPanel?
Worden de panelleden over de resultaten geïnformeerd?

Technische vragen
De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?
Ik heb het idee dat mijn antwoorden niet goed verstuurd zijn, klopt dat?
Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen?
Ik ben halverwege de vragenlijst gestopt of ik krijg een foutmelding, wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Ik blijf 'hangen' in de vragenlijst of ik kom steeds terug bij dezelfde vraag. Wat moet ik doen?
Meerdere personen maken gebruik van hetzelfde e-mailadres, kunnen we dan allemaal meedoen aan het onderzoek met dit zelfde adres?
Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen?
Mijn antwoorden verdwijnen als ik met de Backspace-toets of de Back/Vorige-knop van mijn browser terugga.
Heb ik speciale programma's op mijn pc nodig om mee te kunnen doen?

Heeft u nog andere vragen?
Neem dan contact op met ons:
e info@almelopanel.nl


Algemene vragen


Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en Regio Twente. De komende jaren wil het Kennispunt doorgroeien tot een (onderzoeks)bureau voor alle Twentse gemeenten samen, voor de individuele gemeenten en voor de Regio.
Het Kennispunt is gebonden aan de landelijke gedragscode voor onderzoeksbureaus. Die is gekoppeld aan het lidmaatschap van de VSO en die is vastgelegd bij het College bescherming persoonsgegevens.


Waarom wordt er naar mijn naam, e-mailadres en andere gegevens gevraagd?

De eerste keer dat u een vragenlijst invult, wordt u gevraagd een aantal achtergrondgegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om leden te kunnen selecteren voor vragenlijsten met een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld: voor een onderzoek naar de woontevredenheid in de Binnenstad, nodigen we alleen leden uit die in de Binnenstad wonen. Voor onderzoeken die over alle bewoners van Almelo gaan, nodigen wij het het AlmeloPanel uit.
De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dit betekent dat antwoorden op de vragen niet worden herleid tot individuele personen. De persoonsgegevens zijn alleen nodig om deelnemers in categorieën, bijvoorbeeld leeftijdsklassen in te delen. Zo kunnen wij kijken of de verschillende groepen mensen een andere mening ergens over hebben.
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw naam en e-mailadres worden nooit gekoppeld aan uw antwoorden in onderzoeken.


Ben ik verplicht aan alle metingen mee te doen?

Nee! Bij het AlmeloPanel bent u nergens toe verplicht. Als u niet mee doet, is dat natuurlijk erg jammer, omdat dit consequenties voor het onderzoek heeft. Als u een uitnodiging van ons krijgt en u kunt op dat moment niet deelnemen of u hebt er geen zin in, dan kan u de e-mail gewoon negeren en verwijderen.
We zullen u er wel aan herinneren dat u nog niet deelnam, want misschien heeft u onze e-mail over het hoofd gezien.

Ik krijg een herinnering terwijl ik al heb meegedaan.

Voordat een herinnering wordt verzonden, gaan we na welke panelleden de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Het is altijd mogelijk dat u net na deze controle de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt deze herinnering dan als niet geschreven beschouwen.

Mijn e-mailadres is veranderd, wat moet ik doen?

Het is erg belangrijk dat u de wijziging van uw e-mailadres ook aanpast in uw panelgegevens. Zo zult u geen uitnodiging mislopen. Om uw e-mailadres aan te passen, hoeft u alleen maar in te loggen op deze site en dit te veranderen in het formulier.

Hoe vaak word ik uitgenodigd?

U ontvangt een aantal keer per jaar een vragenlijst via de e-mail. U kunt altijd zelf beslissen of u deze enquête wilt invullen.

Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?

Invultijden variëren van ongeveer 5 tot 20 minuten. Dit wordt altijd van tevoren aangegeven, met een geschatte invultijd. Zo kunt u altijd bekijken of u de tijd heeft voor een enquête. Het is ook mogelijk een enquête tussentijds af te breken en hem een andere keer af te maken.

Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?

De gemeente Almelo bepaalt over welke onderwerpen zij vragen wil stellen aan het AlmeloPanel. Dit kan variëren van het groen in uw buurt tot bepaalde sportvoorzieningen.

Krijg ik doordat ik me bij het AlmeloPanel inschrijf allemaal ongevraagde mailtjes met reclameboodschappen?

Nee, u ontvangt geen e-mails met reclameboodschappen.

Wie kunnen meedoen aan het AlmeloPanel?

Iedereen van 18 jaar of ouder kan meedoen aan het AlmeloPanel. Als u wilt meedoen en u bent 18 jaar of ouder dan kunt u zich hier inschrijven.

Worden de panelleden over de resultaten geïnformeerd?

De resultaten van alle onderzoeken vindt u op de hoofdpagina in het keuzemenu onder 'Resultaten'. Als lid van het AlmeloPanel ontvangt u, zodra de resultaten bekend zijn ook een e-mail met daarin een link naar de resultaten van de laatste peiling.
Technische vragen


De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?

Kijk eerst even of u goed verbinding hebt met het internet. Controleer dan of de link op één lijn staat in de e-mail. Soms is de link te lang en wordt deze door het mailprogramma over twee regels verspreid . Dit kan er toe leiden dat niet alle codes worden doorgegeven naar de vragenlijst.
Het kan ook zijn dat uw e-mail programma is ingesteld dat links in e-mail niet doorklikbaar zijn. In beide gevallen kunt u de link gewoon kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken.
U kunt ook een e-mail sturen naar de helpdesk (info@almelopanel.nl) met uw naam en de link zoals u die probeerde te volgen. We zullen er dan voor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Ik heb het idee dat mijn antwoorden niet goed verstuurd zijn, klopt dat?

Elk antwoord wordt automatisch opgeslagen op het moment dat u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. Uw antwoord wordt dus niet na elke vraag verstuurd, maar is wel opgeslagen als u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. De vragenlijst is afgerond op het moment dat u het eindscherm heeft bereikt en niet meer terug kunt gaan in de vragenlijst.

Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen?

Het kan zijn dat er in zo'n geval sprake is van technische problemen. U kunt het dan het beste later nog een keer proberen. Wanneer u de foutmelding krijgt terwijl u bezig bent met de vragenlijst kunt u, wanneer u op een later tijdstip opnieuw inlogt, gewoon verder gaan waar u was gebleven.

Ik ben halverwege de vragenlijst gestopt of ik krijg een foutmelding, wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Uw antwoorden worden na iedere vraag automatisch opgeslagen. Mocht u halverwege verbinding verliezen dan zijn uw antwoorden niet verloren gegaan. Indien u op een later tijdstip (binnen de looptijd van het onderzoek) opnieuw op de vragenlijst inlogt kunt u verder gaan waar u was gebleven.

Ik blijf 'hangen' in de vragenlijst of ik kom steeds terug bij dezelfde vraag. Wat moet ik doen?

Het is in ieder geval belangrijk dat u gebruik maakt van de en 'Vorige' en 'Volgende' knop onder aan de vragenlijst (en niet in uw internetbrowser). Verder is het bij vragen waar u een getal in moet vullen de bedoeling dat u een 'geheel' getal invult (geen cijfers achter de komma), tenzij expliciet anders vermeld wordt. Mocht u echt 'vast' zijn gelopen dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk (info@almelopanel.nl). Vergeet in deze e-mail niet uw e-mailadres te vermelden waarop u de uitnodiging voor het onderzoek heeft ontvangen. Alleen dan kunnen we de vragenlijst opnieuw activeren.

Meerdere personen maken gebruik van hetzelfde e-mailadres, kunnen we dan allemaal meedoen aan het onderzoek met dit zelfde adres?

Het is van belang dat iedereen die zich inschrijft een eigen e-mailadres opgeeft. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat we u alleen uitnodigen voor onderzoeken die voor u relevant zijn. Daarnaast is het in analyses van de resultaten van belang te weten welke demografische kenmerken, zoals leeftijd en geslacht, van toepassing zijn op degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Bij de meeste providers is het mogelijk extra e-mailadressen aan te vragen of u kunt terecht bij een gratis aanbieder, zoals bijvoorbeeld www.hotmail.com.

Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen?

Noteer de foutmelding en stuur een mailtje naar info@almelopanel.nl met de melding en wanneer u die kreeg.

Mijn antwoorden verdwijnen als ik met de Backspace-toets of de Back/Vorige-knop van mijn browser terugga.

Het is in ieder geval belangrijk dat u gebruik maakt van de 'Vorige' en 'Volgende' knop onder aan de vragenlijst (en niet in uw internetbrowser). Daarnaast wordt uw antwoord op een vraag pas opgeslagen als u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. Mocht u de 'Volgende' knop hebben aangeklikt en uw antwoord op een eerdere vraag is verdwenen als u daar met de 'Vorige' knop weer naar toe gaat, dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk info@almelopanel.nl. We zullen er dan voor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Heb ik speciale programma's op mijn pc nodig om mee te kunnen doen?

U heeft alleen een computer met internettoegang, een e-mailadres en een browser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator of Mozilla Firefox) nodig.