AlmeloPanel
 
Resultaten
 
Resultaten laatste peiling
Van 4 tot en met 18 april is er een peiling onder het AlmeloPanel gehouden. Het onderwerp van deze peiling was ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, in 2018 vast te stellen, “Actieplan geluid 2018–2023” en het meten van het effect van haar geluidbeleid. Omdat in 2012 dezelfde vragen zijn voorgelegd aan het panel, wordt in deze rapportage een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2012 en 2017. Naast een rapportage is er ook een bijlage beschikbaar waarin de overlast per geluidbron zichtbaar is gemaakt op kaarten.

Lees het rapport

Bekijk de bijlage

Voor de resultaten van alle peilingen: Klik hier.

Om de resultaten te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Als u dit nog niet heeft, of als het niet lukt om de resultaten te openen, klik dan hier om Acrobat Reader gratis te downloaden.