Home   Inloggen 
 
Vragen?
 
Hieronder staan veelgestelde vragen over het Rijssen-Holten Panel. Mocht u een vraag hebben over het Rijssen-Holten Panel, dan kunt u kijken of het antwoord op uw vraag daar al tussen staat.

Vragen over aanmelden en afmelden
1. Wat moet ik doen als ik me heb aangemeld als nieuw lid van het Rijssen-Holten Panel?
2. Kan ik ook mee doen met mijn smartphone of tablet?
3. Waarom wordt naar mijn naam, e-mail adres en andere gegevens gevraagd?
4. Wat gebeurt er met mijn gegevens?
5. Krijg ik doordat ik me voor het Rijssen-Holten Panel aanmeld allemaal ongevraagde (reclame)mailtjes?
6. Meerdere personen maken gebruik van hetzelfde e-mailadres. Kunnen we allemaal meedoen met hetzelfde e-mailadres?
7. Mijn e-mailadres is veranderd, wat moet ik doen?
8. Wat moet ik doen als ik niet meer mee wil doen?

Vragen over de werking van het Rijssen-Holten Panel
9. Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?
10. Hoe vaak word ik uitgenodigd voor een onderzoek?
11. Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?
12. Ben ik verplicht aan alle peilingen mee te doen?
13.Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
14. Waar kan ik de resultaten van een onderzoek vinden?

Vragen over (technische) problemen
15. Heb ik speciale programma's op mijn computer nodig om mee te kunnen doen?
16. De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?
17. Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?
18. Ik ben halverwege de vragenlijst gestopt of ik krijg een foutmelding. Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
19. Ik blijf 'hangen' in de vragenlijst of ik kom steeds terug bij dezelfde vraag. Wat moet ik doen?
20. Ik heb het idee dat mijn antwoorden niet goed verstuurd zijn. Klopt dat?
21. Mijn antwoorden verdwijnen als ik met de Backspace-toets of de Back/Vorige-knop van mijn browser terugga.
22. Ik krijg een herinnering terwijl ik al heb meegedaan?

Overige vragen
23. Ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?


1. Wat moet ik doen als ik me heb aangemeld als nieuw lid van het Rijssen-Holten Panel?

Als u zich hebt aangemeld als panellid, dan wordt u vanzelf per e-mail uitgenodigd om een peiling in te vullen.


2. Kan ik ook mee doen met mijn smartphone of tablet?

Ja, dat kan.

3. Waarom wordt naar mijn naam, e-mail adres en andere gegevens gevraagd?

Deze gegevens hebben we nodig zodat we u persoonlijk kunnen uitnodigen voor ieder onderzoek (per e-mail). Dankzij het aanmeldingsformulier hoeven wij u deze vragen maar 1 keer te stellen. Daarnaast is het voor een zinvolle interpretatie van de onderzoeksresultaten van belang, om na te gaan of er verschillen zijn tussen groepen. Voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld leeftijdsgroepen, werkenden en niet-werkenden en mensen met of zonder kinderen. Uw gegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt en uw naam en e-mail adres worden nooit gekoppeld aan uw antwoorden in de onderzoeken.

4. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden. Onderzoeksgegevens worden losgekoppeld van persoonlijke gegevens. Achteraf is nooit te achterhalen wat de betreffende persoon heeft geantwoord. Dergelijke gegevens worden gevraagd om de respondent in een bepaalde categorie (bijvoorbeeld leeftijdsklasse) in te kunnen delen. Zo kan de gemeente rekening houden met de specifieke behoeften van bepaalde groepen mensen. Uw eigen antwoorden ziet u dan ook niet terug in de rapportage.

5. Krijg ik doordat ik me voor het Rijssen-Holten Panel aanmeld allemaal ongevraagde (reclame)mailtjes?

Nee. Nooit zal er via deze website reclame worden gemaakt, of worden geprobeerd om u een product of dienst te verkopen. Ook worden uw gegevens nooit verstrekt aan derden.

6. Meerdere personen maken gebruik van hetzelfde e-mailadres. Kunnen we allemaal meedoen met hetzelfde e-mailadres?

Nee. Het is van belang dat iedereen die zich inschrijft een eigen e-mail adres opgeeft. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat we alleen onze panelleden uitnodigen. Daarnaast is het voor de analyse van de resultaten van belang te weten welke kenmerken, zoals leeftijd en geslacht, horen bij degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Bij de meeste providers is het mogelijk extra e-mailadressen aan te vragen of u kunt terecht bij een gratis aanbieder, zoals bijvoorbeeld www.hotmail.com.

7. Mijn e-mailadres is veranderd, wat moet ik doen?

Het is voor ons erg belangrijk dat u, bij een wijziging van uw e-mailadres, dit aanpast in uw gegevens. Dit kunt u doen door naar www.rijssen-holtenpanel.nl te gaan en in het keuzemenu aan de linkerkant op de knop ‘Inloggen’ te klikken.
8. Wat moet ik doen als ik niet meer mee wil doen?

Als u zich wilt uitschrijven voor het Rijssen-Holten Panel, log dan eerst in via www.rijssen-holtenpanel.nl. Daar kunt u zich afmelden via 'Uitschrijven' in het menu. U kunt ook een e-mail sturen aan info@rijssen-holtenpanel.nl
9. Wat voor onderzoeken kan ik verwachten?

Alle mogelijke onderwerpen die met Rijssen-Holten te maken hebben kunnen aan bod komen. Het gaat altijd over onderwerpen die actueel zijn, of gaan worden in Rijssen-Holten.
10. Hoe vaak word ik uitgenodigd voor een onderzoek?

Jaarlijks worden ongeveer 3 peilingen gehouden.
11. Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?

Dat verschilt per onderzoek en hangt van het onderwerp af. De invultijd kan variëren van ongeveer 5 tot 20 minuten. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden en meestal zal het invullen van de vragenlijst ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. De invultijd geven wij ook altijd van tevoren aan. Zo kunt u altijd bekijken of u de tijd heeft voor een enquête. Het is ook mogelijk een enquête tussentijds af te breken en hem een andere keer af te maken.

12. Ben ik verplicht aan alle peilingen mee te doen?

Deelname is NOOIT verplicht en als u, om welke reden ook, niet wilt of kunt meewerken aan een onderzoek, dan kunt u de uitnodiging negeren. Wel hopen wij natuurlijk dat u iedere keer meedoet, omdat we een zo goed mogelijk beeld willen krijgen. Neemt u niet deel aan een peiling, dan ontvangt u wel, na ongeveer een week, een herinnering per e-mail. Dit doen wij namelijk altijd, omdat u onze uitnodiging ook gemist kunt hebben om welke reden dan ook.

13. Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kennispunt Twente. Kennispunt Twente is gebonden aan de landelijke gedragscode voor onderzoeksbureaus. Die is gekoppeld aan het lidmaatschap van de VSO en vastgelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De techniek rondom het Rijssen-Holten Panel wordt uitgevoerd door I&O Research.

14. Waar kan ik de resultaten van een onderzoek vinden?

De resultaten zijn te vinden op www.rijssen-holtenpanel.nl bij ‘Resultaten’ aan de linkerkant in het keuzemenu.

15. Heb ik speciale programma's op mijn computer nodig om mee te kunnen doen?

Nee, u heeft alleen een computer met internettoegang en een e-mailadres nodig.

16. De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?

Kijk eerst even of u goed verbinding hebt met het internet. Controleer dan of de link op één lijn staat in de e-mail. Soms is de link te lang en wordt deze door het mailprogramma over twee regels verspreid. Dit kan er toe leiden dat niet alle codes worden doorgegeven naar de vragenlijst. Het kan ook zijn dat uw e-mail programma is ingesteld dat links in e-mail niet doorklikbaar zijn. In beide gevallen kunt u de link gewoon kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken. U kunt ook een e-mail sturen naar de helpdesk (info@rijssen-holtenpanel.nl) met uw naam en de link zoals u die probeerde te volgen. We zullen er dan voor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

17. Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat er in zo'n geval sprake is van een technisch probleem. U kunt het dan het beste later nog een keer proberen. Wanneer u de foutmelding krijgt terwijl u bezig bent met de vragenlijst kunt u, wanneer u op een later tijdstip opnieuw inlogt, gewoon verder gaan waar u was gebleven. Ook kunt u kijken of u misschien zogenaamde ‘pop ups’ heeft uitgeschakeld en tijdelijk moet toestaan.

18. Ik ben halverwege de vragenlijst gestopt of ik krijg een foutmelding. Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Uw antwoorden worden na iedere vraag automatisch opgeslagen. Mocht u halverwege uw verbinding verliezen dan zijn uw antwoorden niet verloren gegaan. Indien u op een later tijdstip (binnen de looptijd van het onderzoek) opnieuw inlogt, dan kunt u verder gaan waar u was gebleven.

19. Ik blijf 'hangen' in de vragenlijst of ik kom steeds terug bij dezelfde vraag. Wat moet ik doen?

Het is in elk geval belangrijk dat u gebruik maakt van de ‘Vorige’ en 'Volgende' knop in de vragenlijst (en niet in uw internetbrowser). Verder is het bij vragen waar u een getal in moet vullen de bedoeling dat u een geheel getal invult (geen cijfers achter de komma), tenzij expliciet anders vermeld wordt. Mocht u echt vast zijn gelopen, dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk (info@rijssen-holtenpanel.nl). Vergeet in deze e-mail niet uw e-mailadres te vermelden waarop u de uitnodiging voor het onderzoek heeft ontvangen. Alleen dan kunnen wij de vragenlijst voor u opnieuw activeren.

20. Ik heb het idee dat mijn antwoorden niet goed verstuurd zijn. Klopt dat?

Elk antwoord wordt automatisch opgeslagen op het moment dat u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. Uw antwoord wordt dus niet na elke vraag verstuurd, maar is wel opgeslagen als u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. De vragenlijst is afgerond op het moment dat u het eindscherm heeft bereikt en niet meer terug kunt gaan in de vragenlijst.

21. Mijn antwoorden verdwijnen als ik met de Backspace-toets of de Back/Vorige-knop van mijn browser terugga.

Het is in ieder geval belangrijk dat u gebruik maakt van de 'Vorige' en 'Volgende' knop onder aan de vragenlijst (en niet in uw internetbrowser). Daarnaast wordt uw antwoord op een vraag pas opgeslagen als u de 'Volgende' knop heeft aangeklikt. Mocht u de 'Volgende' knop hebben aangeklikt en uw antwoord op een eerdere vraag is verdwenen als u daar met de 'Vorige' knop weer naar toe gaat, dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk info@rijssen-holtenpanel.nl. We zullen er dan voor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

22. Ik krijg een herinnering terwijl ik al heb meegedaan?

Het kan voorkomen dat u ten onrechte een herinnering krijgt. Voordat een herinnering wordt verstuurd, wordt nagegaan welke panelleden de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Het is altijd mogelijk dat u net na deze controle de vragenlijst heeft ingevuld. Dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen. Het kan ook zijn dat u de laatste vraag van de vragenlijst niet heeft beantwoord. Als u de laatste vraag niet beantwoordt, dan ziet het programma niet dat u de rest van de vragenlijst wel heeft ingevuld en krijgt u automatisch een herinnering om de vragenlijst in te vullen. Ook dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.

23. Ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: info@rijssen-holtenpanel.nl